Мен келісемін

Мен келісемін
زه ھمغږی يم (\موافق يم)
[za hamghage em (mwafiq em)]

Қазақша-пуштуша тілдескіш. 2015.

Нужен реферат?

Look at other dictionaries:

 • шалу — 1 (Маң.: Маңғ., Шевч.) домбыра, қобыз, сырнай тарту. Бұл етістік көбіне домбыра шал, күй шал деген сияқты тіркес түрінде қолданылады. Домбыраға күй ш а л а білу үлкен өнер ғой (Маң., Маңғ.). Домбыраны жақсы ш а л а т ы н көрінесің, енді бір… …   Қазақ тілінің аймақтық сөздігі

 • тақа — 1 (Монғ.; Сем., Шұб.) түгел, түк қалмай, мүлде. Түйір дән жоқ. Т а қ а таусылғалы бүгін төрт күн (М. Құрман., 124). Ұйқыдан т а қ а күдер үзгесін бұл түрегелді (Ә. Нұрп., Сең, 67) 2 (Орал, Орда; Рес.,Орын.) таға, етіктің өкшесіне қағатын темір.… …   Қазақ тілінің аймақтық сөздігі

 • жұмыс жасау — (Сем.: Ақс., Көкп., Абай; Шығ.Қаз., Ү Н.; Ақт.: Қараб., Шалқ.; Орал: Казт., Чап.; Гур., Есб.; Түрікм., Красн.) жұмыс істеу, қызмет істеу. Мен мұғалім болып ж ұ м ы с ж а с а й м ы н (Сем., Абай). Бір балам мектепте ж ұ м ы с ж а с а й д ы… …   Қазақ тілінің аймақтық сөздігі

 • ауғарыс — (Сем.: Абай, Шұб.) ауыс. Олар өзара бұйымдар а у ғ а р ы с т ы (Сем., Абай). Кейін келіссөз біткен соң, мал көзі түгелімен қайтарылып, ақы пұл өзге жолмен а у ғ а р ыс а т ы н (М. Әу., Абай жолы, II, 102) …   Қазақ тілінің аймақтық сөздігі

 • әгәрәкім — (Сем.: Аяг., Ақс., Мақ.; Монғ.) егер. Ә г ә р ә к і м мен болмасам, осы жерге қойып кет (Сем., Ақс.). Ә г ә р ә к і м кете алмай қалсақ, мына бір төбесіне шөп үйілген қораға кел (Қ. Жұм., Көкей., 69). Ә г ә р ә к і м: «Беймәлім дарын бола ма,… …   Қазақ тілінің аймақтық сөздігі

 • кепиәтсіну — (Сем.: Ақс., Абай) өзін жоғары ұстап, жұртты менсінбеу, кекірею. Көпшілік бас қосқан жерде к е п и ә т с і н і п отыру ұят болады (Сем., Ақс.). Айкүмістің ашыған айран, көкаяз көжесіне де к е п и е т с і п көрмеген көмпіс ауыз, әттең келіннің… …   Қазақ тілінің аймақтық сөздігі

 • кәдуілгі — (Сем.: Ақс., Көкп., Абай; Қост., Семиоз.; Жамб., Мойын.; Түрікм., Таш.; Тау., Қош.; Монғ.) әдеттегі, кәдімгі. Там деп біз к әд у і л г і үйді айтамыз (Сем., Ақс.). К ә д у і лг і өзіміздің Рахат әскерде өзгеріп, өсіп келіпті (Қост., Семиоз.). К ә …   Қазақ тілінің аймақтық сөздігі

 • кәртею — (Сем.: Көкп., Ақс.) болбырап босаң тарту, әлсіреу. Мен өзім шаршап келіп, к ә р т е й і п отырмын (Сем., Көкп.) …   Қазақ тілінің аймақтық сөздігі

 • матқапы — (Сем.: Абай, Шұб., Ақс.) қапыда, байқаусызда. Біз жаудың бір солдатын м а т қ а п ы д а ұстадық (Сем., Абай). Төтен келіп м а т қ а п ы д а түре тиіскен қиындыққа қарсы бір жеңнен білек, бір жағадан бас шығарған адамдар шын қасиетқұны, мінезімен… …   Қазақ тілінің аймақтық сөздігі

 • шүйлеу — (Сем.: Абай, Шұб.) біреуді біреуге айдап салу, біреулердің арасын ушықтыру, қайрау. Бұл кісінің бізді ш ү й л е уд е н басқа жұмысы жоқ (Сем., Абай). Әзімбай үй ішінде Тәкежан мен Қаражанды ш ү й л е уд е н басқа, Ысқаққа айтатын сөздерін,… …   Қазақ тілінің аймақтық сөздігі

 • ақ — зат. в ет. Бұзаулы сиырда, қозылы қойда болатын жұқпалы, әрі зілді дерт. Мұндай жағдайда малдың сүті тартылып қалады. Егер бір қой а қ болып ауырса, ол қоралы қойға түгел жұғады (Ж. Бабалықұлы, Мал ауруы., 8). Ақ айыл болды. Көп мініліп, арқасы… …   Қазақ тілінің түсіндірме сөздігі

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”